Massagepraktijk Roos Ontspanningsmassage hanteert Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage/ behandeling bij Roos Ontspanningsmassage maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. De massage/behandeling die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
  Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Roos Ontspanningsmassage verstrekt, zodat ik de massage/ behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Roos Ontspanningsmassage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Roos Ontspanningsmassage behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 6. Roos Ontspanningsmassage kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 7. De diploma’s/ certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.
 8. Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Roos Ontspanningsmassage en wordt ook van u verwacht.
 9. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht.
  Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
  ! Gelieven geen parfum te gebruiken.
  Bij binnenkomst van de hoofdentree de schoenen uit.
  De cliënt daarentegen kan van Roos Ontspanningsmassage verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.
  Het bad textiel wat gebruikt wordt is eigendom van Roos Ontspanningsmassage en na elke behandeling wordt deze verschoond en op juiste wijze gereinigd.
  Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.
 10. Mijn telefoon staat op ‘stil’ als ik aan het masseren/ behandelen ben en ik zou het fijn vinden als uw mobiele telefoon ook stil is tijdens de afspraak.
 11. Bij Roos Ontspanningsmassage zijn de massages/ behandelingen enkel op afspraak.
  Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, sms, e-mail, contact formulier op de website.
 12. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd dit is kosteloos.
  Annuleert u te laat (binnen 24 uur voor uw afspraak), op de behandel dag zelf of komt u helemaal niet dan zijn wij helaas genoodzaakt de behandelprijs volledig aan u door te belasten.
  U ontvangt hiervan dan een aparte factuur. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch.
 13. De betaling van particulieren vindt direct plaats na de behandeling
  Contant (liefst gepast i.v.m. beperkt wisselgeld), Ideal via Tikkie of bankoverschrijving na overleg.
 14. Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 15. Roos Ontspanningsmassage behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen.
  Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 16. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage/ behandeling aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld.
  Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/ behandeling die ik aan u geef.
 18. De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
  Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.